12/09/2022 17:07

Πρόσκληση στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΔ στο Βόλο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου σας προσκαλεί στο Β΄ Πανελλήνιο  Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου, το οποίο συνδιοργανώνει με τον Δικηγορικό  Σύλλογο Βόλου, με θέμα «Η εξέλιξη του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  το Ελληνικό Δίκαιο». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 28  Οκτωβρίου, ώρα 18:30, έως και την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, ώρα  13:00 στο Βόλο, στο Αμφιθέατρο του Παραλιακού Συγκροτήματος του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οδός Αργοναυτών & Φιλελλήνων

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΔ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

• Βασίλειος Σκουρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρ. πρόεδρος  του ΔΕΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΕΔ 

• Χρήστος Στρατηγόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ Βόλου 

• Δημήτριος Τσιμπανούλης, Dr. jur., Δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας του  Δ.Σ. της ΕΕΕΔ 

• Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου  Μακεδονίας, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΕΔ

Συννημένα Αρχεία

Πρόσκληση στο Β’  Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΔ στο Βόλο

Πρόγραμμα B’ Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΕΔ

Κατάλογος Ξενοδοχείων για το Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΔ στο Βόλο_28-30102022