Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου (Hellenic Association for European Law, Association Hellénique pour le Droit Européen, Hellenische Vereinigung für Europarecht) είναι επιστημονικό σωματείο αναγνωρισμένο με τις αποφάσεις 220/1984 του Μονομελούς Πρωτοδικείου και 2706/2002 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το έτος 1984 με πρωτοβουλία του Δημητρίου Ευρυγένη.

Τα περίπου 300 μέλη της ΕΕΕΔ ασχολούνται επιστημονικά ή/και επαγγελματικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, προωθώντας τον επιστημονικό διάλογο και την εμβάθυνση σε σχετικά επίκαιρα ζητήματα. Επίσης είναι μέλος της FIDE (Fédération Internationale Pour Le Droit Européen, International Federation for European Law) και ορίζει τους Έλληνες εισηγητές στο Συνέδριο της FIDE, το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετικό κράτος.

Πρόσφατα άρθρα