17/07/2018 17:13

Α΄ Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου (Θεσσαλονίκη, 2-3 Νοεμβρίου 2018)

Προς

τα Μέλη και τους Φίλους
της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου

Κυρίες και κύριοι,

Το ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ) αποφάσισε την κατ’ έτος διεξαγωγή Πανελλήνιου Συνεδρίου επί θεμάτων Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το Α’ Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου τ.έ., θα είναι δε αφιερωμένο στη Μνήμη του Καθηγητή Δημήτρη Ευρυγένη, ιδρυτή της Ενώσεώς μας.

Παρακαλούμε όσους θέλουν να συμμετάσχουν και δεν διαμένουν στη Θεσσαλονίκη να τακτοποιήσουν εγκαίρως τη μετάβασή τους και τη διαμονή τους εκεί, ώστε να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Το προσωρινό Πρόγραμμα του Α’ Συνεδρίου Ευρωπαϊκού Δικαίου έχει ως ακολούθως:

Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου σάς προσκαλεί στο Α’ Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, ώρα 17:30 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, ώρα 9:30 στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, οδός Εθνικής Αμύνης 4, απέναντι από τον Λευκό
Πύργο.
Το Συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στη Μνήμη του Καθηγητή Δημήτρη Ευρυγένη.

Στις 2 Νοεμβρίου 2018, ώρα 17:30, θα αναλυθούν οι θεματικές του Διεθνούς Συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (FIDE) με ομιλήτριες τις εθνικές
εισηγήτριες:
Φορολογία, Κρατικές Ενισχύσεις και νόθευση του ανταγωνισμού
Αικατερίνη Σαββαϊδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ευτυχία Μουαμελετζή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Συντονίστρια Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ΚΔΕΟΔ
Αικατερίνη Σγουρίδου, Μ.Δ.Ε., Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Στέλεχος Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ΚΔΕΟΔ

Η εξωτερική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ: Οριζόντια θέματα, εμπόριο και επενδύσεις, μετανάστευση και άσυλο 
Ελευθερία Νεφράμη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λουξεμβούργου

Η εσωτερική αγορά και η ψηφιακή οικονομία
Σύλβια Σταυρίδου
, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στις 3 Νοεμβρίου 2018, ώρα 9:30, ομιλητές θα είναι οι Έλληνες Δικαστές στο Δικαστήριο και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα:

Ο Δικαστής στο Δικαστήριο κ. Μιχαήλ Βηλαράς με θέμα: «Δικαστική Ανεξαρτησία και Αρχές της Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης και Αναγνώρισης στην Πρόσφατη Νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ»,
Ο Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο κ. Δημήτριος Γρατσίας με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Ο έλεγχος της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»,
Ο Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο Ομ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος με θέμα: «Το περιθώριο εκτιμήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ύπαρξη συμφέροντος της Ενώσεως προς συνέχιση της διερευνήσεως μιας καταγγελίας αφορώσας παράβαση των άρθρων 101 ή 102 ΣυνθΛΕΕ – Η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ».

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους ενδιαφερομένους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΔ

O Πρόεδρος

Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής
Πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Ομ. Καθηγητής ΔΠΘ – Δικαστής
Γεν. Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:

  • Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Αικατερίνη Σαμώνη, Επίτ. Νομική Σύμβουλος για θέματα Δικαίου ΕΕ στο Υπουργείο Εξωτερικών
  • Δημήτριος Τσιμπανούλης, Δ. Ν., Δικηγόρος
  • Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Ιωσήφ Κτενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης