29/10/2020 10:19

Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου αποφάσισε όπως το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΔ, διεξαχθεί διαδικτυακά κατά τμήματα σε τέσσερις απογευματινές συνεδρίες διάρκειας περίπου 2 ωρών η κάθε μία.

Ως είθισται, το συνέδριο θα έχει ως αντικείμενο τη θεματική του Συνεδρίου της FIDE, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2020 στη Χάγη και λόγω του κορωνοϊου αναβλήθηκε για το 2021, καθώς και επίκαιρα θέματα, που θα παρουσιάσουν οι έλληνες δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τρεις πρώτες από τις συνεδρίες αυτές έχουν προγραμματισθεί για

  • την  Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, στις 6:30 μμ.

Ομιλητές:

Ασημάκης Κομνηνός, Δικηγόρος ΔΝ, Επισκ. Καθηγητής Université catholique de Louvain, τέως μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και

Εμανουέλα Τρούλη, Dr. jur., LL.M., Επίκ. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου ΟΠΑ, τέως μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Θέμα: «Η περιορισμένη ελληνική εμπειρία της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στις ψηφιακές αγορές και μελλοντικές προκλήσεις».

  • την Πέμπτη 19 Nοεμβρίου, στις 6:30 μμ. με θέμα «Το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»

Ομιλήτριες: 

Αννα Πούλιου, Partner, Head of Privacy and Data Protection, Deloitte «H επιβολή του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η σημασία της»

Βιργινία Τζωρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Γραμματέας ΚΔΕΟΔ: «Η υποδοχή του ΓΚΠΔ στην ελληνική έννομη τάξη: σημαντικότερες “ρήτρες ανοιγματος” και  τρόπος αξιοποίησης τους»

Δέσποινα Βεζακίδου, Δικηγόρος, με ειδίκευση στο Δίκαιο σύγχρονων Τεχνολογιών και Ιδιωτικότητας: «Η εξειδίκευση της έννοιας “θεμιτή επεξεργασία” (fair processing) στην ελληνική έννομη τάξη».

  • την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, στις 5:30 μμ.,

Ομιλητές:

  • Μιχάλης Βηλαράς, Δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΕΔ:  «Η επίδραση της υγειονομικής κρίσης στο δικαιοδοτικό έργο του ΔΕΕ:  Ένας πρώτος απολογισμός και προοπτικές» και
  • Δημήτρης Γρατσίας, Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  «Η διάκριση νομικών εννοιών και τεχνικών κρίσεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού: Δύο παραδείγματα από την πρόσφατη νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου ( αποφάσεις της 28.5.2020, CK Telecoms UK Investments, Τ-399/16 και της 15.7.2020, Ιρλανδία κατά Επιτροπής και Apple Sales International κ.λπ., T-778/16 και Τ-892/16)».

Στις συνεδρίες θα προεδρεύσει και θα συντονίσει τη συζήτηση ο Πρόεδρος της ΕΕΔ ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ και τ. Πρόεδρος του ΔΕΕ κ. Βασίλης Σκουρής.

Τον Ιανουάριο, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, θα ομιλήσουν ο κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομότιμος καθηγητής του Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου του ΔΠΘ και μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας, και ο κ. Μανώλης Περάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, με θέμα: «Η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου από τα ελληνικά δικαστήρια: τα παραδείγματα του αμέσου αποτελέσματος και της προδικαστικής παραπομπής».

Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ο τρόπος πρόσβασης σ’ αυτή θα ανακοινωθούν συντόμως.

Για το Δ.Σ. της ΕΕΕΔ

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Σκουρής                  Δημήτρης Τσιμπανούλης