13/02/2019 09:31

Επιστημονική εκδήλωση 21-2-2019 με ομιλητή τον κ. Δ. Τσιμπανούλη

Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου σάς προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 18:00, στηναίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Γ. Τσιμπανούλη,  Dr. jur., Δικηγόρο, με θέμα:

«Ειδικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα: Η Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «ταχεία εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση επί εμπραγμάτων εξασφαλίσεων» περιλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανείων»