03/03/2017 08:40

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ) με θέματα: α. Απολογισμό και απαλλαγή του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, και β. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής. Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν, εξελέγησαν για το ΔΣ επτά τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και για την Ελεγκτική Επιτροπή τρία μέλη.

Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:
Πρόεδρος, καθηγητής Βασίλειος Σκουρής, τ. Πρόεδρος ΔΕΕ,
Αντιπρόεδρος, καθηγητής Παναγιώτης Ι. Κανελλόπουλος, Jean MonnetChair,
Αντιπρόεδρος, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.,
Γενικός Γραμματέας, ομ. καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Ηλιόπουλος, Δικαστής Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ,
Ταμίας, Ιωάννης Δρυλλεράκης, Δικηγόρος,
Ειδικός Γραμματέας, Δημήτριος Τσιμπανούλης, Dr. juris, Δικηγόρος,
Μέλος, Μιχαήλ Βηλαράς, Δικαστής ΔΕΕ.

Αναπληρωματικά μέλη:
Αικατερίνη Σαμώνη-Ράντου, Επίτιμη Νομική Σύμβουλος Δικαίου ΕΕ-ΥΠΕΞ,
Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως εξής:
Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ,
Δημήτριος Μπριόλας, Επίτιμος Σύμβουλος Επικρατείας,
Αικατερίνη Σγουρίδου, Δικηγόρος –Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ.

 Αθήνα, 1η Μαρτίου 2017

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΔ